29 มีนาคม 2562 ผู้ว่าฯลุยเอง เร่งแก้ภัยแล้ง มหาสารคาม

ที่มา: https://www.naewna.com/local/404634

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านศาลาหมู่ 1 และ หมู่ 13 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ภายหลังจากที่ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านรวมกว่า 600 คน ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงแหล่งน้ำ น้ำในแหล่งน้ำที่ชาวบ้านนำมาผลิตน้ำประปาแห้งขอด ขาดแคลนน้ำสำหรับทำระบบประปาให้หมู่บ้าน โดยศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น ได้นำเครื่องสูบน้ำระยะไกลมาติดตั้ง พร้อมดำเนินการสูบน้ำจากหนองศาลา เข้าไปยังแหล่งน้ำในพื้นที่ ให้สามารถสูบน้ำเข้าระบบประปาและแจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านได้ สำหรับเครื่องสูบน้ำที่นำมาติดตั้งสามารถสูบน้ำได้นาที 3,000 ลิตร ใช้เวลาสูบประมาณ 10 วันซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำสำหรับอุปโภคตลอดหน้าแล้งนี้ นายอำเภอวาปีปทุม กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ อ.วาปีปทุม ถือว่าปีนี้มีแนวโน้มที่จะรุนแรง โดยทางอำเภอได้ออกสำรวจพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ 3 ตำบล คือ ต.นาข่า ต.เสือโก้ก และ ต.แคน ซึ่งที่ ต.นาข่าและต.แคน ได้รับการแก้ไขแล้ว คงเหลือแต่จุดนี้ที่อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน โดยอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่อำเภอวาปีปทุม มี 3 อ่างประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวางมีปริมาณน้ำ เหลือร้อยละ 43.52 ของปริมาณความจุอ่าง อ่างเก็บน้ำหนองไฮมีปริมาณน้ำเหลือร้อยละ 26.70 ของปริมาณความจุอ่าง และอ่างเก็บน้ำฮองซองแมว มีปริมาณน้ำเหลือเพียงร้อยละ 19.90 ของปริมาณความจุอ่าง ซึ่งมีปริมาณน้ำน้อยกว่าเมื่อเทียบระดับน้ำในปี 2561

ที่มาของรูปภาพ: http://www.today.line.me